Nyheder

Skanderborg Svømmeklubs ABC

 


Alkoholpolitik

Babyhold
Bassinprøver

Bestyrelsesmøder
Bruserne
Børneattester
Børnesår
Differentieret undervisning
Diplomsvømning

Facebook

Ferie- og helligdage

Forsikring

Forældredage

Forældrehjælp

Fotografering i svømmehallen

Fødder, fodtøj og futter

Førstehjælpskursus

Generalforsamling

Hygiejne og adfærd

Instruktører

Instruktøruddannelse

Juleafslutning

Konkurrencehold

Kontingent

Klubmesterskab

Livredning

Luciaoptog
Mad og drikkevarer

Moppepolitik
Officials
Oprykningsprocedure

Oxybox

Pædofilipolitik

Sauna

Sikkerhedspolitik

Skanderborg Svømmeklub (historie)

Spineboard

Stævner

Stævnetilmelding

Svømmeskolen

Svømmeplanen

Tilmelding

Træningslejr

Vandvorter

Vedtægter

Venteliste

Voksensvømning


 

 

A

Alkoholpolitik

Skanderborg Svømmeklubs alkoholpolitik kan læses her

 

B

Babyhold

De helt små flytter ca. hvert halve år, derefter en gang årligt imellem babyholdene. Den sidste flytning går fra baby-afdeling til svømmeskole, når de skal på Plask A. Kontakten er direkte med forældrene. Babyer flyttes ifm svømmestart forår og efterår.

 

Bassinprøver 

Bestyrelse

Opdateret oversigt over bestyrelsen findes under menupunktet: Bestyrelse på klubbens hjemmeside www.sksv.dk  

Bruserne

Bruserne er til afvaskning - ikke hygge.  Bruserne er primært til de svømmere som er på vej ind i hallen til undervisning. Klubben har over 1.000 medlemmer der skal igennem omklædning og bruserum hver uge og hertil kommer fitness brugerne = mange mennesker = derfor vis hensyn og bliv hurtig færdig med afvaskningen. Af hensyn til de nøgne badegæster/svømmere som benytter bruserne bedes alle påklædte personer befinde sig andre steder end i bruserummet. 

Børnesår

Børnesår er hudinfektioner med bakterierne stafylokokker eller streptokokker og er ret almindelige. Da det især er børn, der får disse infektioner, kaldes de populært for børnesår - et andet navn er impetigo.

Er børnesår farligt?
Børnesår er ikke farlige, men de spiller en stor rolle i børneinstitutionerne, da de er meget smitsomme.

Hvordan ser et børnesår ud? 
Børnesår kan starte på en tilsyneladende sund hud, men som regel er det en lille rift eller et kløende eksem, der er starten på udvikling af børnesår. Den lille røde, kløende plet udvikler sig hurtigt til en lille blære med gulligt pusindhold. Senere udvikles sårskorpe samtidig med, at der måske dukker nye pusfyldte blærer op i nærheden eller andre steder på kroppen. Som regel begynder børnesår i ansigtet og her især omkring næseborene og på bagsiden af ørerne.

Hvordan behandler man børnesår? 
Har du mistanke om børnesår, så kontakt din læge. Kun receptpligtig medicin vil kunne hjælpe, og det skal helst ske, inden barnet har smittet søskende eller de andre børn i børnehaven.

-          Behandling består af vask med vand og sæbe og efterfølgende lufttørring. Man kan også anvende klorhexidin-opløsning.

-          Vask hænder hyppigt og brug håndsprit, som mere effektivt fjerner bakterierne.

-          Mange læger vælger at behandle med en bakteriedræbende salve. 

-          Ved lokalbehandling med salve er det vigtigt at få opblødt skorperne og fjerne dem. For det er under disse skorper, bakterierne lever, og behandlingen bliver derfor langt mere effektiv, når skorperne er fjernet. 

Hvornår kan barnet komme i skole, daginstitution og til svømning?
Børn må først komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af, og barnet dermed er smittefri. Skolebarnet må normalt komme i skole, selv om det har børnesår. Barnet skal dog huske, at det ikke må klø i sårene og ikke mindst, at han eller hun skal vaske sine hænder hyppigt og bruge sin egen kam, børste, vaskeklud og håndklædeBarnet må først komme til svømning, når barnet er smittefrit, idet kontakten med andre børn er tæt og kun med badetøj på.

Børneattester

 

C

 

D

 

Differientieret undervisning

 

Diplomsvømning

 

E

 

F

Ferie- og helligdage

På hjemmesiden informeres ferie- og helligdagslukning samt evt. andre lukkedage.

 

Forsikring

Der tegnes ikke specielle ulykkesforsikringer af klubben.
Svømmerne må dækkes af normale fritidsforsikringer.

 

Forældredage

Ved sæson start har forældre adgang til svømmehallen de to første gange. Herefter skal I, indtil vi holder forældreuge, opholde jer i svømmehallens café og mødelokale mens jeres børn er til svømning. Dette for og få jeres børns fulde opmærksomhed, og dermed en bedre undervisning. Skulle der være behov for jeres assistance, skal vi nok kalde på jer. og vi skal nok passe godt på jeres børn.

Hver sæson holdes forældredage. Tidspunktet for forældredatoerne kan ses på opslagstavlen og på hjemmesiden.

 

Forældrehjælp

Vi får hjælp fra forældre på forskellig vis. Dels bringer og henter forældre vore yngste medlemmer. Dels ydes der hjælp til kørsel, når der er stævner udenbys.
Det er også en stor hjælp, når forældre bakker klubben moralsk op, f.eks. ved at møde op til stævner og ”festlige dage” eller ved at forstå og respektere reglen om, at forældre til svømmere på de yngre hold ikke må stå ved bassinkanten, når der undervises. Det distraherer børnene og vanskeliggør deres tilpasning til vandet. En detalje, som næppe nogen forældre skænker en tanke er, at svømmerne på andre hold kan føle sig "overbegloet" af tilskuere, de ikke kender. Vi har dog stor forståelse for de forældre, der ønsker at se, hvordan det går med deres børn til svømningen. Derfor holder vi såkaldte forældredage, hvor forældrene er meget velkomne til at overvære en svømmetime.

Tidspunkt for forældredage kan ses på opslagstavlen og på hjemmesiden.

 

Fotografering i svømmehallen

Det er IKKE tilladt at fotografere eller videooptage under svømmeundervisningen.

 

Fødder, fodtøj og futter

Svømmehallens regler omkring fodtøj i svømmehallen skal overholdes, dvs. at alle hvide fliser betrædes med bare fødder.

De røde fliser i svømmehallen må kun betrædes med bare fødder eller fodtøj med futter.

De blå futter er kun til brugerne af fitness, da de bruger sko i forbindelse med træningen. 

 

Førstehjælpskursus

 

G

 

 

H

Hygiejne og adfærd

For at alle kan være glade og trygge ved at befinde sig i svømmehallen gælder der nogle fælles regler, som skal følges:

I omklædningsrummene og i svømmehallen er der markeret, hvor man må gå med udendørsfodtøj.

Alle skal vaskes før brug af svømmehallens bassiner – også selvom man lige er stået op fra sit eget badekar.

Afvaskning skal foregå uden badetøj, og håret skal vaskes.

Det er simpelthen et spørgsmål om hygiejne og sundhed for alle!

Af hensyn til andre svømmeres blufærdighed, henstiller vi til, at børnesvømmere (alder: børnehaveklasse og derover) klæder om i de ”rigtige” omklædningsrum (dame- eller herre).

 

I

Instruktører

Klubben har veluddannede og højt motiverede instruktører, der årligt deltager i mange kurser. Desuden har alle instruktører været på førstehjælpskursus og har bestået bassinprøve.

Opdateret liste over instruktørerne findes under menupunktet Instruktørliste her på hjemmesiden.

 

Instruktørkusus

 

J

Juleafslutning

Svømmeklubben afholder hvert år juleafslutning, hvor der bliver overrakt medaljer og pokaler til de nykårede klubmestre. Desuden er der et meget flot Lucia-optog ved klubbens svømmere, både i vand og på land.

Julemanden plejer også at finde frem til Skanderborg Svømmeklub denne dag!

 

K

Konkurrenceafdeling

Instruktørerne besøger svømmeskoleholdene og beslutter, om der er ”interessante emner”. ”Emnerne” får en seddel med hjem og svømmer 2-3 uger på k-hold, hvorefter der træffes en beslutning

Foregår efterår og forår. Åbenlyse talenter kan evt. og kun fra instruktørside flyttes i løbet af året

 

Klubmesterskab

I november/december måned afholdes klubmesterskab. Alle bør deltage, for ganske vist er det en konkurrence om gode tider, men det vigtigste er dog fællesskabet og atmosfæren.

 

 

L

 

Livredning

 

Luciaoptog

 

M

Mad og drikkevarer

Der må spises frugt og mad i forbindelse med afholdelse af stævner (eks. klubmesterskaber), så længe det indtages udenfor selve svømmehallen = dvs. i lobbyen foran kiosken (idet mødelokalet vil være optaget af officials m.m.).

I det daglige må der spises medbragt frugt i lobbyen foran kiosken og i mødelokalet ved siden af kiosken.

 
 
Mobbepolitik

 
Her kan du læse Skanderborg Svømmeklubs politik vedr. mobning og krænkende handlinger

 

N

 

 

O

Officials

 

 

Oprykningsprocedure

En sæson i Skanderborg Svømmeklub løber fra midt august til juni (34 uger). Man kan betale for en hel sæson ved sæsonstart, eller man kan betale over to gange, sæsonstart og december.

Tilmelding til svømning sker hen over sommeren, og -såfremt der er ledige pladser- et par måneder ind i sæsonen – til forårsdelen vil der fra midt januar blive lagt ledige pladser ud. Hold øje med hjemmesiden

Flytning/oprykning til andet hold
Flytning til andet hold foregår på forskellige måder alt efter, om det er konkurrenceafdeling, babyafdeling eller i svømmeskolen

 

Oxybox

 

P

Pædofilipolitik

Skanderborg Svømmeklubs har vedtaget politik vedrørende forebyggelse af pædofili. Og der er sat retningslinjer op for, hvordan den enkelte instruktør/svømmer eller besøgende skal opføre sig overfor andre børn og voksne, som er til stede i hallen. Disse retningslinjer håndhæves af instruktørerne, som øjeblikkeligt tager kontakt til formanden for eller lederen af svømmeskolen i klubben, såfremt der er mistanke om pædofili

Du kan læse Skanderborg Svømmeklubs politik vedrørende forebyggelse af pædofili ved at klikke her

For alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og ansatte ved svømmeklubben rekvireres årligt børneattester.

 

 

S

Sauna

 

 

Sikkerhedspolitik

Hvert år forlanges en bestået bassinlivredderprøve af instruktørerne og underviserprøve af hjælpeinstruktørerne samt et bestået opfriskningskursus i førstehjælp.

 

Skanderborg Svømmeklub

Skanderborg Svømmeklub blev grundlagt i 1978.
Klubbens formål er at fremme svømning og andre former for svømmesport, som motion, idræt og konkurrencesport.

Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af syv medlemmer samt suppleanter.

Klubben har gennem de seneste år haft et medlemstal omkring 1000 medlemmer.

Klubben lejer sig ind hos Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14.

Da svømmehallen er en selvejende institution – og altså ikke en ”gratis”, kommunal hal – er det dyrere for Skanderborg Svømmeklub at leje sig ind, end det er for andre klubber i nogle af vore nabobyers kommunalt ejede svømmehaller. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed.

 

Spineboard

 

 

Stævnetilmelding

 

 

Stævner

Talent- og konkurrencesvømmerne deltager i diverse svømme-stævner i løbet af sæsonen, bl.a. 5-kantsstævner, landssvømmestævne, danske holdmesterskaber og årgangssprint.

Desuden har klubbens børn C-svømmere mulighed for at deltage i særlige børnesvømmestævner, der afholdes i samarbejde med andre svømmeklubber indenfor DGI.

Der orienteres om resultater fra stævnerne på klubbens hjemmeside.

 

Svømmeskolen

En gang om året (forår) foretager de enkelte instruktører en vurdering af den enkelte svømmer. Svømmerne får en seddel med hjem, hvor næste sæsons anbefalede holdtype står på. Åbenlyse fejlplaceringer kan evt. og kun fra instruktørside flyttes i løbet af året.

 

Svømmeplanen

 

 

T

 

Tilmelding

Klubben anvender et edb-baseret medlemsregistreringssystem. Det indebærer, at vi til enhver tid har et overblik over holdstørrelser, holdmedlemmer, indbetalinger, alders- og kønsfordeling.

 

Svømmesæsonen inddeles i en forårs- og efterårssæson (se kalender på klubbens hjemmeside), og der er tilmelding ved hver svømmesæsons begyndelse. Tilmeldingen foregår, som noget nyt fra denne sæson, via Internettet (læs mere under menupunktet Tilmelding her på hjemmesiden).

Man tegner sig for én sæson, der har ca. 15 svømmelektioner.
Ved sæsonens afslutning vurderer instruktøren, om svømmeren bør ”rykke op” til nye udfordringer. I forårssæsonen vil det i langt de fleste tilfælde være det samme hold, som medlemmet har svømmet på i den forrige sæson.

Forud for den nye svømmesæson får klubbens medlemmer tilsendt en mail med et link til indmeldelse, hvoraf det også fremgår, hvilket hold ( =holdnummer), svømmeren skal tilmeldes i den kommende sæson.

Hvis medlemmet tilmeldes inden for den fastsatte tidsramme, kan klubben sikre dig en plads på nævnte hold eller evt. et tilsvarende hold.


Klubben betaler ikke indbetalt kontingent tilbage ved utidig udmelding.

 

Træningslejr

Klubben har med sine talent- og konkurrencehold været på træningsophold i ud- og indland, bl.a. Prag, Holland, Rønbjerg, Sverige, Vedersø, Paris, Skallerup Klit, Toscana og Lalandia har dannet ramme for disse ture, der dels har indeholdt intensiv svømmetræning for at bedre svømmernes teknik og kondition, dels har indeholdt mere socialt prægede aktiviteter med forskellige udflugtsmål.

 

V

Vandtemperatur

Svømmehallens store bassin har en konstant temperatur på 27,5 grader, mens det lille bassin har en hverdagstemperatur på 29,5 grader. I forbindelse med babysvømning lørdag og søndag bliver det lille bassin opvarmet til 33,0 grader.

Lufttemperaturen i svømmehallen er 29,5 grader.

 

Vandvorter

Vandvorter har desværre altid eksisteret og de kan komme alle vegne fra. De er yderst smitsomme og bør behandles så snart de opdages.

Vorterne kan behandles med almindelige

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer