Nyheder

Baby voksen/barn hold 0-1 år

Skanderborg svømmeklub har desværre ikke Babyhold 0-1 år. Disse afvikles i samarbejde med FysioHuset  Skanderborg, som annoncerer deres babyhold på deres Facebook side. Følg dette link: https://fysiohusetskanderborg.dk/babysvoemning-i-skanderborg-svoemmehal

Holdnavn

Voksen/Barn

Holdbeskrivelse

Holdbeskrivelser er under udarbejdelse og vil være klar til den nye sæson.

Øvrige informationer

Børnene er opdelt i følgende aldersklasser:

Voksen/Barn, 0,5 - 1 år 601
Voksen/Barn, 1-2 år 602
Voksen/Barn, 2-3 år 603

Voksen/Barn, 3-4 år 604

Holdnavn

Plask A

Holdbeskrivelse

Plask A henvender sig til børn, der ikke har gået til svømmeundervisning alene før og er usikre ved vand.

På Plask A lærer man at færdes i og omkring et bassin og tilegner sig vigtige grundfærdigheder for at blive klar til egentlig svømmeundervisning på Børn A - begynder.

Derudover lærer man at have hovedet under vand, slippe bunden med fødderne og kanten med hænderne og kunne færdes rundt i bassinet både med og uden hjælpemidler.

Indlæringen foregår igennem målrettede lege og øvelser med fokus på vandtilvænning.

Kriterier

 • Barnet skal ikke kunne komme alene i vandet og slippe kanten og bunden
 • Barnet skal ikke kunne få hovedet under vandet
 • Barnet skal ikke have modtaget svømmeundervisning før
 • Barnet skal være klart til at indgå på et hold og modtage fælles beskeder

Undervisningsmål

 • Kunne færdes i en svømmehal
 • Komme trygt i og op ad vandet på forskellige måder
 • Tryghed ved at få hovedet under vandet
 • Flyde på mave og ryg med hjælpemiddel
 • Skabe fremdrift i vandet alene med redskab

Øvrige informationer

På Plask A er der tilknyttet en instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører. Undervisningen foregår i det lille varmtvandsbassin og varer 35 min. Børnene er typisk mellem 4 og 6 år.

Holdnavn

Plask B

Holdbeskrivelse

Plask B henvender sig til vandtilvænnede børn, der er trygge ved at være alene i vandet.

På Plask B bygges der videre på de vigtige grundfærdigheder: elementskifte, vejrtrækning, bevægelse og balance, samt forbereder til at kunne rykke over i det store bassin.

Indlæringen foregår igennem målrettede lege og øvelser med fokus på øget vandforståelse.

Kriterier 

 • Barnet skal kunne færdes i en svømmehal
 • Barnet skal kunne komme trygt i og op ad vandet på forskellige måder
 • Barnet skal være tryg ved at få hovedet under vandet
 • Barnet skal kunne flyde på mave og ryg med hjælpemiddel
 • Barnet skal kunne skabe fremdrift i vandet alene med redskab
 • Barnet skal være klart til at indgå på et hold og modtage fælles beskeder 

Undervisningsmål 

 • Komme i vandet uden hjælp
 • Dykke hele hovedet under vandet uden hjælpemidler
 • Lægge sig ned på ryggen i vandet og få vand i ørerne
 • Begyndende benspark på mave og ryg med redskab
 • Begyndende armsving fremad og bagud
 • Afsæt fra kanten med glid på mave og ryg
 • Være tryg ved og kunne færdes i det store bassin

Øvrige informationer

På Plask B er der tilknyttet en instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører. Undervisningen foregår i det lille varmtvandsbassin og varer 30 min. Børnene er typisk mellem 4 og 6 år.

Holdnavn

Børn A

Holdbeskrivelse

Børn A er for børn, der er glade for vand og som gerne vil lære at svømme. Børn, der starter på Børn A, skal føle sig trygge ved selv at hoppe i vandet uden hjælpemidler og kunne lide at dykke hele hovedet under vandet, samt lægge sig på ryggen i vandet og få vand i ørene.

På Børn A lærer børnene at begå sig på dybere vand, flyde, dykke og skabe fremdrift i vandet over korte distancer. Børnene lærer bl.a. at svømme crawl- og rygcrawlben med et redskab og lave kolbøtter i vandet.

Indlæringen foregår igennem målrettede lege og øvelser med fokus på øget vandforståelse og fremdrift med og uden redskaber.

Kriterier

 • Barnet skal kunne komme i vandet på forskellige måder uden hjælp
 • Barnet skal være trygt ved at dykke hele hovedet under vandet
 • Barnet skal være trygt ved at lægge sig ned på ryggen i vandet og få vand i ørerne
 • Barnet skal kunne slippe kanten med hænderne og bunden med fødderne
 • Barnet skal kunne skabe fremdrift i vandet vha. benspark med et redskab
 • Barnet skal være klart til at indgå på et hold og modtage fælles beskeder

Undervisningsmål

 • Hoppe i vandet fra kanten på forskellige måder
 • Flyde på maven og ryggen
 • Skabe fremdrift over korte distancer uden redskaber
 • Begyndende vejrtrækningsøvelser
 • Dykke efter afsæt fra kant og hente ting på bund
 • Introduktion til kolbøtter
 • Korrekt hoved- og kropsplacering i vandet
 • Tryghed ved dybt vand

Øvrige informationer

På Børn A er der tilknyttet en instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører. Undervisningen foregår i det store bassin i den lave ende og varer 40 min. Brug af bælte er tilladt, men det tilstræbes at børnene kan færdes i vandet uden fastgjorte opdriftsmidler. Børnene er typisk mellem 6 og 8 år.

Holdnavn

Børn B

Holdbeskrivelse

Børn B er for børn, der er klar til udfordringer, og kan være i vandet uden hjælpemidler.

På Børn B bliver man fortrolig med grovmotorisk crawl og rygcrawl over korte distancer, samt at beherske vejrtræningen, mens man svømmer.

Indlæringen foregår igennem målrettede lege og øvelser med fokus på fremdrift uden redskaber og svømning over kortere distancer.

Kriterier

 • Barnet skal kunne skabe fremdrift over korte distancer uden redskaber
 • Barnet skal kunne svømme effektive crawl- og rygcrawlben
 • Barnet skal kunne dykke og bevæge sig med hovedet under vand
 • Barnet skal kunne slå en forlæns kolbøtte
 • Barnet skal have korrekt hoved- og kropsplacering i vandet

Undervisningsmål

 • Hoppe i vandet fra kanten på forskellige måder
 • Koordination af grovmotorisk crawl og rygcrawl med synkrone benspark
 • Dykning og undervandssvømning efter afsæt
 • Kendskab til flybevægelsen
 • Vejrtrækning i forbindelse med svømning
 • Kolbøtter
 • Fortrolighed med svømning på dybt vand

Øvrige informationer

På Børn B er der tilknyttet en instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører. Undervisningen foregår i det store bassin i den lave ende og varer 40 min. Børnene er typisk mellem 6 og 9 år.

Holdnavn

Børn C

Holdbeskrivelse

Børn C er for børn, der er klar til at svømme uden hjælpemidler på dybt vand.

På Børn C videreudvikles de grundlæggende færdigheder i vand, så som at dykke, flyde og skabe fremdrift.

Indlæringen foregår igennem målrettede lege og øvelser med fokus på koordination af armtag, benspark og vejrtrækning i crawl og rygcrawl.

Kriterier

 • Barnet skal kunne svømme grovmotorisk crawl og rygcrawl
 • Barnet skal kunne springe i vandet på forskellige måder
 • Barnet skal have korrekt hoved- og kropsplacering i vandet
 • Barnet skal være fortrolig med vejrtrækning i forbindelse med svømning
 • Barnet skal kunne slå kolbøtter i vandet
 • Barnet skal kunne svømme på dybt vand 

Undervisningsmål

 • Koordination af armtag og benspark i crawl og rygcrawl med korrekt vejrtrækning
 • Fremdrift med flybevægelse over korte distancer
 • Introduktion til kolbøttevending
 • Introduktion til hovedspring fra kant/skammel
 • Kendskab til livredningselementer fx dyk til bund, bjærgning, træde vande
 • Introduktion til brystsvømning, benspark indlæres på/ved kant
 • Svømme 2 x 25m uden redskaber med kort pause

Øvrige informationer

På Børn C er der tilknyttet en instruktør og 1-2 hjælpeinstruktører. Undervisningen foregår i det store bassin i den dybe ende og varer 40 min. Børnene er typisk mellem 8 og 10 år.

Holdnavn

Børn D

Holdbeskrivelse

Børn D er for børn, der er klar til at svømme 25 meter på langs i et 25 meter bassin.

På Børn D lærer man at svømme crawl og rygcrawl med korrekt vejrtrækning over længere distancer og får kendskab til sammensat fly og brystsvømning, samt hovedspring og vendinger i forbindelse med svømning.

Kriterier

 • Barnet skal have korrekt hoved- og kropsplacering i vandet
 • Barnet skal kunne koordinere armtag, benspark og vejrtrækning i crawl og rygcrawl
 • Barnet skal have kendskab til kolbøttevendinger
 • Barnet skal være tryg ved at springe på hovedet i vandet fra kanten
 • Barnet skal kunne svømme 2 x 25m uden redskaber med kort pause

Undervisningsmål

 • Svømme min. 50m teknisk korrekt crawl og rygcrawl uden pause
 • Koordination af grovmotorisk brystsvømning
 • Koordination af grovmotorisk fly
 • Lave hovedspring fra skammel/kant
 • Udføre grovmotorisk crawl og rygcrawlvending
 • Undervandssvømning i forskellige stilarter
 • Øget vandføling vha. skodningsøvelser
 • Kendskab til livredningselementer fx dyk til bund, bjærgning, træde vande 

Øvrige informationer

På Børn D er der tilknyttet én instruktør. Undervisningen foregår i det store bassin, hvor der svømmes på langs og varer i 40 min. Børnene er typisk mellem 9 og 15 år.
 
Holdnavn 
Tweens
 
Forudsætningen for at starte på Tweens er, at man er en nogenlunde habil svømmer med kendskab til de fire stilarter: crawl, rygcrawl, bryst og butterfly.
Svømmerne er typisk mellem 9 og 13 år.
 
På Tweens er tilknyttet 1 instruktør, og undervisningen foregår i det store bassin der svømmes på langs. Svømmetiden er 40 min., hvoraf de sidste 5-10 min. kan være frisvømning.
 
Holdet for dig som stadig synes, at det er sjovt at svømme, men ikke har lyst til konkurrencesvømning.
 
Der vil være både program- og tekniktræning, da målet stadig er at blive en bedre svømmer. Sjove elementer fra synkronsvømning, vandpolo, dykning og livredning vil også blive inddraget.
 

Holdnavn

Ungdomsholdet

Forudsætningen for at starte på Ungdomsholdet er, at man er en nogenlunde habil svømmer med kendskab til de fire stilarter: crawl, rygcrawl, bryst og butterfly.

Svømmerne er typisk mellem 14 og 20 år.

På Ungdomsholdet er tilknyttet 1 instruktør, og undervisningen foregår i det store bassin, hvor der svømmes på langs. Svømmetiden er 40 min.

Holdet for dig som stadig synes, at der er sjovt at svømme, men ikke har lyst til konkurrencesvømning. De sjove elementer fra synkronsvømning, vandpolo, dykning og livredning vil blive inddraget.

Formålet med al undervisningen er at blive udfordret på sin svømmekunnen på mange forskellige tænkelige og utænkelige måder. Holdet er ikke et direkte banehold, men et hold hvor man bliver udfordret i de sjove elementer, der kan finde sted i vand, og som ikke er konkurrencesvømning, men du vil stadig kunne deltage i klubmesterskabet.

Holdnavn

Voksen Holdet

Henvender sig til voksne, som er lidt øvede eller øvede og gerne vil blive bedre.

Svømmerne er fra 16 og til 99+ år.

På voksenholdet er tilknyttet 1 instruktør og der svømmes i 40 min. hvoraf de sidste 5-10 min. er ud svømning.

På voksenholdet foregår sammensætningen af undervisningen som et samarbejde mellem instruktør og svømmer, hvor individuelle mål fastsættes eller grundlæggende teknikker skal læres.

For den øvede kan de fire svømmearter finpudses og farten øges gennem tekniktræning, dykning, og kilometervis af baner.

Holdnavn

Voksen MIX Holdet

Henvender sig til voksne, i bredden, både begyndere, lidt øvede og vandskrække.

Svømmerne er fra 16 til 99+ år.

På VoksenMIX arbejdes der med de 4 grundfærdigheder på flere niveauer samt teknikoptimering, lige fra grundfærdigheder til svømmestilarterne.

Holdet er blandet, så man har mulighed for at træne sammen, selv om man ikke er på samme niveau.

Holdet vil have 1 instruktør tilknyttet i alle 40 minutter undervisningen varer, og træningen planlægges efter den enkles tempo, niveau og behov.
 

 
 
Instagram
Vi takker vore sponsorer